กิจกรรมกิจสงฆ์ สวดมนต์พื้นเมือง ทุกวันศุกร์

กิจกรรมกิจสงฆ์ สวดมนต์พื้นเมือง ทุกวันศุกร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำโดยอาจารย์จำนงค์ ปัญจะนะ (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม