กิจกรรมกิจสงฆ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม