กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ร่วมกับ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม