กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

Categories: ภาพกิจกรรม