กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

Categories: ภาพกิจกรรม