กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม