กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 10 สิงหาคม 2561)

Categories: ภาพกิจกรรม