กิจกรรม เตรียมพร้อม ซ้อมแผน รู้รับ ปรับตัว ,ฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพ ประจำปี 2562

กิจกรรม เตรียมพร้อม ซ้อมแผน รู้รับ ปรับตัว ,ฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม