คณะผู้บริหารครูอาจารย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานร่วมพิธี อัญเชิญสัญญาบัตร-พัดยศ

คณะผู้บริหารครูอาจารย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานร่วมพิธี อัญเชิญสัญญาบัตร-พัดยศ พระเทพวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะเทพ สถิตที่ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม