คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงค์ มาตรวจสุขภาพนักเรียนสามเณร

คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงค์ มาตรวจสุขภาพนักเรียนสามเณร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน (วันที่ 10 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม