จัดกิจกรรมชุมนุม ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมชุมนุม ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (วันที่ 4 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม