จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม