จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา และโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานพระธาตุเจดีย์หลวง ( ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

Categories: ภาพกิจกรรม