จัดสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประจำวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เป็นครั้งที่ 12 (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม