ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ประจำปี 2562

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ประจำปี 2562 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม