โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-814303
โทรสาร 053-814303 ต่อ 113

FB