ธรรมะสวัสดียามเช้า กับพระกิตติวิมล ท่านผู้จัดการ

ธรรมะสวัสดียามเช้า กับพระกิตติวิมล ท่านผู้จัดการ ได้ให้ข้อคิดและโอวาทดีๆ กับนักเรียนสามเณร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในกิจกรรมกิจสงฆ์ (วันที่ 4 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม