ธรรมะสวัสดียามเช้า กับพระครูสิริมหาเจติยานุกูล พระมหาอุดร ทีปวํโส

ธรรมะสวัสดียามเช้า กับพระครูสิริมหาเจติยานุกูล พระมหาอุดร ทีปวํโส ได้ให้ข้อคิดและโอวาทดีๆ กับนักเรียนสามเณร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และฟังสาระดีๆจากอาจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงพันธ์ ในกิจกรรมกิจสงฆ์ (วันที่ 8 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม