นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม