นายจำนงค์ ปัญจะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ถวายปัจจัยร่วมฉลองเปรียญ ประจำปี 2560

นายจำนงค์ ปัญจะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นตัวแทนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ถวายปัจจัยร่วมฉลองเปรียญ ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 10 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม