ผู้บริหารนักวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

ผู้บริหารนักวิชาการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน(วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม