พระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมด้วยสภานักเรียน จัดประชุม เรื่อง การทำหนังสืออนุสรณ์รุ่น ประจำปี 2560

พระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมด้วยสภานักเรียน จัดประชุม เรื่อง การทำหนังสืออนุสรณ์รุ่น ประจำปี 2560 (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม