ร่วมงานเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร่วมงานเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2560)

Categories: ภาพกิจกรรม