อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์ประดิษฐานวิหาร 100 ปี

คณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์ประดิษฐานวิหาร 100 ปีชาตกาลหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์และทำบุญฉลองวิหาร 100 ปีชาตกาลฯ

Categories: ภาพกิจกรรม