เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช

คณะผู้บริหารครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 92 พระชันษา ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 26 มิถุนายน 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม