โครงการให้ความรู้โรคไข้เลือดออก สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร

โครงการให้ความรู้โรคไข้เลือดออก สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

Categories: ภาพกิจกรรม