โรงเรียนสามมัคคีวิทยาทาน ร่วมด้วยโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

Categories: ภาพกิจกรรม